Minőségi mutatók: Internet – 2015

A Vidékháló Kft. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez az Általános Szerződési Feltételekben vállal szolgáltatás minőségi célértékeket a következő értékekkel teljesítette a 2015-ös évben.


Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei
Minőségi mutató megnevezése Célérték Teljesített érték
A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje 15 nap 9 nap
Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 72 óra 27 óra
A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap 15 nap
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 95 % 99,8 %
A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén 65 % 91 %
Internet elérési szolgáltatás szolgáltatásminőségi követelmények célértékei
Minőségi mutató megnevezése Célérték Teljesített érték
Szolgáltatás megnevezése Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton (Mbit/s) Letöltés (Mbit/s) Feltöltés (Mbit/s) Letöltés (Mbit/s) Feltöltés (Mbit/s)
VHM2 0,37 Mbps / 0,12 Mbps 0,37 0,12 1,85 0,35
VHM3 0,5 Mbps / 0,19 Mbps 0,50 0,19 2,87 0,46
VHM5 1,00 Mbps / 0,25 Mbps 1,00 0,25 4,86 0,94
VHM6 1,50 Mbps / 0,37 Mbps 1,50 0,37 5,79 1,92
VHM8 2,00 Mbps / 0,50 Mbps 2,00 0,50 7,77 2,86
Gripen+ 1,00 Mbps / 0,20 Mbps 1,00 0,20 4,84 0,95
Harrier+ 1,50 Mbps / 0,40 Mbps 1,50 0,40 7,74 1,94
Phantom+ 2,00 Mbps / 1,00 Mbps 2,00 1,00 9,69 4,78
Albatrosz+ 3,00 Mbps / 1,20 Mbps 3,00 1,20 14,68 5,79
Tornado+ 4,00 Mbps / 2,00 Mbps 4,00 2,00 19,59 7,58
Jumbo+ 5,00 Mbps / 2,50 Mbps 5,00 2,50 24,55 9,79
Hercules+ 1,50 Mbps / 1,50 Mbps 1,50 1,50 7,70 7,87
TomCat+ 3,00 Mbps / 3,00 Mbps 3,00 3,00 14,68 14,44
Concorde+ 4,00 Mbps / 4,00 Mbps 4,00 4,00 19,45 19,62
Opus 10.3 2,00 Mbps / 0,50 Mbps 2,00 0,50 9,91 2,94
Opus 10.10 2,00 Mbps / 2,00 Mbps 2,00 2,00 9,85 9,87
Opus 30.15 8,00 Mbps / 4,00 Mbps 8,00 4,00 29,41 14,64
Opus 30.30 8,00 Mbps / 8,00 Mbps 8,00 8,00 29,47 29,62
Opus 40.20 10,00 Mbps / 5,00 Mbps 10,00 5,00 39,42 39,47
Opus 50.25 15,00 Mbps / 8,00 Mbps 15,00 8,00 49,12 24,36
Opus 50.50 15,00 Mbps / 15,00 Mbps 15,00 15,00 49,23 49,41
Jazz Docsis 0,50 Mbps / 0,06 Mbps 0,50 0,06 2,62 0,31
Soul Docsis 1,00 Mbps / 0,13 Mbps 1,00 0,13 5,64 0,46
Reggae Docsis 1,50 Mbps / 0,19 Mbps 1,50 0,19 7,43 0,64
Funky Docsis 2,00 Mbps / 0,25 Mbps 2,00 0,25 9,47 0,86
VHM3H 0,50 Mbps / 0,25 Mbps 0,50 0,25 2,64 0,79
VHM5H 1,00 Mbps / 0,38 Mbps 1,00 0,38 4,75 1,75