Minőségi mutatók: Internet – 2016

A Vidékháló Kft. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez az Általános Szerződési Feltételekben vállal szolgáltatás minőségi célértékeket a következő értékekkel teljesítette a 2016-os évben.


Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei
Minőségi mutató megnevezése Célérték Teljesített érték
A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje 15 nap 11 nap
Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 72 óra 30 óra
A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap 15 nap
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 95 % 99,8 %
A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén 65 % 90 %
Internet elérési szolgáltatás szolgáltatásminőségi követelmények célértékei
Minőségi mutató megnevezése Célérték Teljesített érték
Szolgáltatás megnevezése Garantált hálózaton belüli le- és feltöltési sebesség az előfizetői hozzáférési ponton (Mbit/s) Letöltés (Mbit/s) Feltöltés (Mbit/s) Letöltés (Mbit/s) Feltöltés (Mbit/s)
M6 1,50 Mbps / 0,50 Mbps 1,50 0,50 5,74 1,81
M12 3,00 Mbps / 0,75 Mbps 3,00 0,75 11,56 2,59
M18 4,50 Mbps / 1,00 Mbps 4,50 1,00 17,44 3,69
VHM3H 0,50 Mbps / 0,25 Mbps 0,50 0,25 2,74 0,80
VHM5H 1,00 Mbps / 0,38 Mbps 1,00 0,38 4,73 1,72
Gripen+ 1,00 Mbps / 0,20 Mbps 1,00 0,20 4,84 0,93
Harrier+ 1,50 Mbps / 0,40 Mbps 1,50 0,40 7,76 1,93
Phantom+ 2,00 Mbps / 1,00 Mbps 2,00 1,00 9,71 4,77
Albatrosz+ 3,00 Mbps / 1,00 Mbps 3,00 1,00 14,60 5,75
Tornado+ 4,00 Mbps / 2,00 Mbps 4,00 2,00 19,65 7,77
Jumbo+ 5,00 Mbps / 2,50 Mbps 5,00 2,50 24,60 9,67
Hercules+ 1,50 Mbps / 1,50 Mbps 1,50 1,50 7,68 7,82
TomCat+ 3,00 Mbps / 3,00 Mbps 3,00 3,00 14,47 14,55
Concorde+ 4,00 Mbps / 4,00 Mbps 4,00 4,00 19,68 19,68
Opus 10.3 2,00 Mbps / 0,50 Mbps 2,00 0,50 9,38 2,69
Opus 10.10 2,00 Mbps / 2,00 Mbps 2,00 2,00 9,76 9,76
Opus 30.15 8,00 Mbps / 4,00 Mbps 8,00 4,00 29,55 14,59
Opus 30.30 8,00 Mbps / 8,00 Mbps 8,00 8,00 29,74 29,63
Opus 40.20 10,00 Mbps / 5,00 Mbps 10,00 5,00 39,78 19,38
Opus 50.25 15,00 Mbps / 8,00 Mbps 15,00 8,00 49,75 24,16
Opus 50.50 15,00 Mbps / 15,00 Mbps 15,00 15,00 49,26 49,11
G30 10,00 Mbps / 5,00 Mbps 10,00 5,00 29,58 14,69
G60 20,00 Mbps / 10,00 Mbps 20,00 10,00 59,64 29,32
G90 30,00 Mbps / 15,00 Mbps 30,00 15,00 89,21 44,46