Minőségi mutatók: Telefon – 2017

A Vidékháló Kft. az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglalt követelmények teljesítéséhez az Általános Szerződési Feltételekben vállal szolgáltatás minőségi célértékeket a következő értékekkel teljesítette a 2017-es évben.


Hálózati szolgáltatásminőségi követelmények célértékei
Minőségi mutató megnevezése Célérték Teljesített érték
A szolgáltatás igénybevételét lehetővé tevő új előfizetői hozzáférési pont létesítésének és a szolgáltatásnyújtás megkezdésének határideje 15 nap 14 nap
Az Eszr. 2. § c) pontja szerinti hibabejelentés alapján lefolytatott hibaelhárítás határideje 72 óra 46 óra
A bejelentett díjreklamációk kivizsgálási és elintézési határideje 30 nap 15 nap
A szolgáltatás éves szintű rendelkezésre állása 95 % 99,8 %
A szolgáltató telefonos ügyfélszolgálati ügyintézőjének 60 másodpercen belüli élőhangos bejelentkezésének százalékos aránya az ügyfélszolgálat felé indított sikeresen felépült hívások esetén 65 % 91 %
A sikeres hívások aránya 98,5 % 98,17 %
A hívás felépítési idő 1 mp 1 mp